GRUPY I ZESPOŁY AKROBACYJNE
EXTRA 330LC/ZLIN 50LS

GRUPA AKROBACYJNA ŻELAZNY